Site Overlay

Perspektywa w fotografii

Jedną z ciekawszych i najprostszych broni, za pomocą których wyzwala się fotograf z niewoli rzeczywistości, jest po prostu spo­sób, w jaki trzyma on kamerę w chwili zdjęcia. Normalnie trzyma ją na wysokości oka, co wynika nie tylko z konstrukcji celownika -o czym wiemy – lecz i dlatego, że wówczas otrzymane zdjęcia po­krywają się z tym, co oko przywykło widzieć.

Perspektywa w fotografii

Jest to więc „norma­lne” zdjęcie, w którym panuje pewna, dość stała zależność między niebem a ziemią, odgraniczonymi linią horyzontu. Przebiega ona na wysokości 2/3 obrazu, przy zachowaniu przewagi ziemi. Perspektywa ta, perspektywa oka ludzkiego, niekiedy niezastąpio­na i jedyna, jest jednak równocześnie najbanalniejsza i najbar­dziej oklepana.

Fotografując lustrzankami lub kamerami z wizjerem lusterkowym zniżamy aparat do poziomu brzucha. Otrzymujemy per­spektywę, która wprawdzie różni się od poprzedniej, lecz tylko nieznacznie. Przedstawia świat tak, jak go widzi małe dziecko. Horyzont przecina obraz na dwie połowy, wskutek czego osiąga­my więcej nieba (ważne w krajobrazie!) w proporcji jednak nie nazbyt rażącej. Aparatami o celowniku lunetkowym ramkowym lub lustrzanką z pryzmatem pentagonalnym osiągamy tę per­spektywę, zwaną brzuszną, z przyklęku na jedno kolano. Przejdźmy teraz do stanowisk skrajnych. Pierwszym z nich, przy którym aparat umieściliśmy jak można najniżej, będzie per­spektywa żabia. Niby ów skaczący płaz, spogląda obiektyw na­szego aparatu silnie do góry, zadziera nos. I widzi duży płat nieba, zajmujący 3/4 i więcej powierzchni zdjęcia, na którym dopiero ry­suje się motyw główny, wydobyty z nieciekawego tła. Ziemi otrzymujemy przy nim niewiele i już przy małych nierównościach gruntu uzyskać możemy rozmaite „górskie” efekty.

perspektywy w fotografii

Ostatnią z demonstrowanych perspektyw jest ptasia. Jak wskazuje nazwa, dla jej otrzymania umieścić trzeba apa­rat jak najwyżej i pochylić ku dołowi. Zależnie od wzniesienia i stopnia nachylenia możemy na zdjęciu złapać wąski pasek nieba, możemy je również zupełnie wyeliminować. Efekt ten uzyskamy fotografując z niewielkich pagórków, z balkonu, wieży, a nawet wyciągając aparat jedną ręką ponad głowę, drugą naciskając mi­gawkę.

Warto jeszcze połączyć sprawę perspektywy z możliwością przerysowania, tym realniejszą, im nasz obiektyw ma bardziej roz­warty kąt. I tak na przykład jeśli dziewczynę z naszego rysunku fotografować będziemy w perspektywie ptasiej, to jej głowa znaj­dzie się bliżej aparatu i wypadnie na zdjęciu powiększona wzglę­dem reszty ciała, nogi zaś mogą niebezpiecznie się skrócić. Od­wrotny skutek da nam perspektywa żabia (długie, wysmukłe nogi, mała główka). Najkorzystniejsza będzie nie perspektywa oczna (choć stosowana najczęściej), tylko brzuszna, z przyklęku.

Jasne teraz, co oznacza wspomniane „wyzwalanie się z niewoli rzeczywistości”. Do każdego motywu możemy dopasować odpo­wiednią perspektywę, do niektórych nadaje się tylko jedna (zwykle oczna), do innych za to z powodzeniem stosować możemy obie krańcowe, które niejednokrotnie pozwolą nam z zupełnie nowego punktu widzenia spojrzeć na motyw obfotografowany już ze wszystkich stron.

zdjęcia z perspektywy

Perspektywa w fotografii jest bardzo ważnym elementem, który może mieć istotny wpływ na naszą pracę. Zmieniając perspektywę możemy widzieć rzeczy w nowy sposób lub skupić się na szczegółach. Może to pomóc nam uchwycić obraz, który pozostanie z nami na długi czas. Aby dobrze zrozumieć perspektywę w fotografii, trzeba odnieść się do jej podstawowych pojęć: głębi ostrości i linii horyzontu. Głębia ostrości oznacza to, ile szczegółów jest widocznych w zdjęciu. Linia horyzontu to po prostu linia, która dzielę obraz na dwie części – góra i dół. Gdy te elementy są prawidłowo uwzględnione, można osiągnąć interesujące efekty perspektywy.

Dodatkowo, fotografowie mogą skorzystać z różnych technik perspektywicznych, aby wzbogacić swoje prace. Jedną popularną techniką jest używanie szerokich kątów widzenia do stworzenia wrażenia głębi oraz oddalenia od naszego obiektu obserwowanego. Druga technika to użycie teleobiektywu lub soczewki makro do wyostrzenia jednego elementu na zdjęciu. Te dwa typy perspektywy mogą pomóc fotografowi uchwycić konkretny motyw i przekazać widzom określony obraz.

Fotografowie czasami również wykorzystują techniki perspektywiczne, które pozwalają im manipulować środowiskiem, w którym robią zdjęcia. Mogą to robić poprzez stosowanie narzucanych punktów widzenia lub skupianie się na konkretnych szczegółach sceny, aby uwydatnić swoje tematyce. Inną techniką jest dodawanie zniekształceń optycznych, takich jak zniekształcenia perspektywiczne, aby wywołać wrażenie głębi. Niektórzy fotografowie mogą także decydować się na używanie obrazu hiperfokalnego, który polega na skupieniu się na określonej odległości zamiast całego spektrum dystansu.

perspektywa fotografia

Stosowanie technik perspektywy w fotografii może być naprawdę inspirujące dla wszystkich amatorów fotografii. Może to pomóc im uporządkować ich sceny i pomysły oraz tworzyć niewiarygodnie piękne obrazy. Ważne jest również, aby odnaleźć balans między kompozycją i perspektywą, by uzyskać najlepsze rezultaty.

Aby zacząć, dla tych, którzy nie znają technik perspektywy w fotografii, polega ona na tworzeniu obrazu głębi w scenach poprzez odpowiednie łamanie liniowe. W ten sposób można stworzyć bardziej interesujący efekt i dodać odrobinę dynamiki do zdjęcia. Zastosowanie linii perspektywy to jedna rzecz, ale ważne jest również przywiązanie uwagi do detali otoczenia i elementów wokół obrazu. Wybieraj punkty widzenia, aby ustawić swoje sceny tak, aby uzyskać najlepszy efekt perspektywy. Może to być wybór poziomu, z którego będą przyjmowane zdjęcia lub kierunek obiektu, jaki chcesz fotografować. Oprócz tego ważne jest również odpowiednie oświetlenie i wykorzystanie ruchomych obrazów do oddania dynamiki perspektywy.

Perspektywa może dodać głębi i dynamiki Twoim zdjęciom, dlatego warto poświęcić trochę czasu na ustalenie odpowiednich scen i punktów widzenia. Prawidłowe stosowanie technik perspektywy może dać Ci twórcze narzędzie do tworzenia interesujących i atrakcyjnych obrazów.

Perspektywa jest to sposób, w jaki Twoje oko widzi świat. W fotografii oznacza to, że te same rzeczy mogą wyglądać inaczej w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz. Możesz ustawić się tak, by przedmioty na zdjęciu tworzyły linie lub punkty koncentrujące uwagę patrzącego. Dobrze dobrana perspektywa może stanowić niesamowitą iluzję optyczną i pozwolić Ci manipulować wrażeniami postrzeganymi przez odbiorców Twoich zdjęć.

Scroll Up