Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę pokojewlomiankach.pl
A A A

LUSTRZANKA ŚREDNIEGO FORMATU

Następną grupę stanowią lustrzanki. Lustrzanki do fotogra­fowania na błonie zwoj owej, tej samej, na której w aparatach 6x9 uzyskuje się 8 zdjęć. Zdjęcia wykonane lustrzankami są prawie wyłącznie formatu 6x6. Lustrzanką na tej błonie uzyskuje się więc nie 8, lecz 12 zdjęć. Istnieją oczywiście także lustrzanki na błonę małoobrazkową 35 mm, ale zajmiemy się nimi dopiero w następnym rozdziale. Są dwa zasadnicze modele lustrzanek: dwuobiektywowe i jed­noobiektywowe. W jednym i w drugim typie zasada lustrzanki jest taka sama, a mianowicie: widok motywu fotografowanego, przechodząc przez obiektyw, odbija się w lustrze, umieszczonym w aparacie pod kątem 45°, a lustro rzutuje go na matówkę umiesz­czoną poziomo. Na matówce więc widzimy obraz motywu w wiel­kości, jaką uzyskamy na negatywie, oraz kontrolujemy ostrość nastawiania obiektywu. Obraz na matówce, wyraźny, duży (6x6 cm) jest odwrócony stronami, tj. prawa strona jest po lewej stronie matówki i odwrot­nie. Nad matówką w droższych lustrzankach umieszczany bywa pryzmat pentagonalny (zajmiemy się nim później szczegółowo), a obraz obserwowany na niej poprzez pryzmat, dzięki kilkukrotne­mu odbiciu się, będzie już miał strony właściwie położone, czyli nie będzie odwrócony. Jak sama nazwa wskazuje, lustrzanki dwuobiektywowe mają dwa obiektywy, jeden nad drugim: niższy dokonuje zdjęcia, a gór­ny rzuca obraz na matówkę. Obiektywy te są sprzężone: gdy nastawiamy na ostrość górny, automatycznie nastawia się na taką samą ostrość obiektyw dolny, który zrobi zdjęcie. W lustrzance dwuobiektywowej kontrolujemy ostrość do osta­tniej chwili, nawet w momencie spustu migawki obraz widnieje na matówce. Natomiast w jednoobiektywowej obraz wówczas znika, lustro bowiem podnosi się automatycznie, aby przepuścić wiązkę światła na błonę i wytworzyć obraz. W lustrzance dwu­obiektywowej lustro jest nieruchome. Lustrzanki, jak i aparaty innych ty­pów, są różnie wyposażone. W starszych typach trzeba - przesuwając błonę - za­glądać w czerwone okienko, aby przygo­tować odcinek błony do następnego zdję­cia; trzeba napiąć migawkę, zestroić ją z przysłoną itp. W nowszych modelach wprowadzono wiele udogodnień. W Polsce produkowana jest przez PZO lustrzanka dwuobiektywowa o nazwie Start 66 S. W sklepach fotooptycznych spotkać też można popularny typ takiej lustrzanki produkcji ZSRR, noszący nazwę Lubitiel 166 B. W la­tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dużym uznaniem wśród fotoamatorów cieszyła się lustrzanka dwuobiektywowa Flexaret produkcji CSRS. Aparat ten od wielu lat nie jest już produkowa­ny. Lustrzanki dwuobiektywowe mają z reguły optykę niewymien-ną, obiektywy ich są na stałe wbudowane w aparat, podczas gdy w jednoobiektywowych można stosować różne długości ogniskowych, wymieniając obiektywy nieraz jednym ruchem ręki. Stanowią one narzędzie pracy wprawnego, zaawansowanego amatora. Takimi właśnie są aparaty Pentaconsix produkcji NRD oraz Zenit 80 i Kijew 6 S, oba produkcji ZSRR - wszystkie na format 6x6 cm. Można do nich stosować obiektywy standardowe o kącie widzenia ok. 54°, a także szerokokątowe, bo obejmujące kąt do 75° zwane też krótkoogniskowymi oraz obiektywy długoogniskowe obejmujące kąty węższe niż 39°. Stosując zaś między obiektywem a aparatem pierścienie po­średnie zastępujące - jak było w dawnych aparatach - wyciąg mie­cha, można fotografować obiekty małe i z bliska.