APARAT MIESZKOWY

Aparaty mieszkowe są następnym typem kamer fotograficz­nych – a charakteryzują się mieszkiem, czyli harmonijką, którą składa się przy zamykaniu. Zamknięty aparat jest płaski i wygod­ny w noszeniu. Przeważnie są to aparaty na format 6×9 cm. Ze zdjęć tego formatu, kopiowanych stykowo, można w najłatwiej­szy sposób wykonać odbitki fotograficzne.
 
Projekty apartamentów pod klucz Deco Nova
 
Najprostsze aparaty tej grupy niewiele różnią się od aparatów skrzynkowych, oczy­wiście poza konstrukcją poz­walającą na ich składanie. Są one wyposażone w proste mi­gawki o małej ilości czasów otwarcia, a ich obiektywy mają niewielki otwór względny. Bar­dziej rozbudowane modele mają urządzenia dodatkowe, jak np. samowyzwalacz, ochro­nę przed podwójnym naświet­leniem, automatyczny licznik zdjęć itp. Wreszcie aparaty te mogą mieć wbudowany przyrząd do nastawiania na ostrość (sprzężony dalmierz), wbudowany światłomierz, a także szereg innych urządzeń, które zeń czynią doskonałe narzędzie pracy.

Trzeba jednak powiedzieć, że obecnie zaprzestano już na świe­cie produkcji tego typu aparatów z wyjątkiem konstrukcji specjalnych, przeznaczonych do pracy zawodowej, a więc niedostępnych dla fotoamatorów, chociażby ze względu na wysoką cenę. Na na­szym rynku popularne modele aparatów mieszkowych spotkać można jeszcze tylko w sprzedaży okazyjnej, w sklepach komiso­wych.